Kullanım Koşulları

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ SPOR TESİSLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI


TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor Tesisleri İktisadi İşletmesi (“TED”) olarak hizmetinize sunduğumuz internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya internet sitemiz üzerinden alışveriş yaptığınızda, aşağıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırsınız.


TED, fiili ve yasal gereklilikler halinde işbu kullanım hüküm ve koşullarını her zaman güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle, olası değişikliklerden haberdar olabilmek için internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde aşağıda yer alan kullanım hüküm ve koşullarını dikkatli bir şekilde okumanızı, kullanım hüküm ve koşullardan herhangi birinin sizin için uygun olmadığını düşünmeniz halinde internet sitemize yapmış olduğunuz ziyaretinizi sonlandırmanızı rica ederiz.


MADDE 1 - İNTERNET SİTESİ KULLANIMI VE GÜVENLİK


1.1. TED, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan, yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler ile mevzuat ve hukuka uygun olmayan bilgileri siteye kaydeden KULLANICI’ların üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. TED’in, işbu davranışlarda bulunan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır. Bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan KULLANICI’nın kendisi sorumludur.


1.2. TED, işbu internet sitesinde yer alan içeriğin kısmen veya tamamen hukuka aykırı olarak ve izinsiz olarak kopyalanması, farklı amaçlarla kullanılması ve kullanılmaya çalışılması durumunda KULLANICI’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. TED’in, işbu davranışlarda bulunan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır. 


1.3. TED, KULLANICI veya üyelere tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin, kendileri tarafından üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması nedeniyle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.


1.4. KULLANICI, işbu internet sitesini ziyaret eden, kullanan veya üye olan kişilerin hiçbir şekilde IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile diğer bilgi ve kişisel verilerini kullanamaz, işbu verileri hiçbir şekilde elde etmeye çalışamaz. Bu tür davranışlar nedeniyle TED’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı gibi, işbu davranışlarda bulunan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.


1.5. KULLANICI, işbu internet sitesini kullanırken sitenin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek davranışlarda bulunmayacağını, bu tür yazılımları kullanmayacağını, işbu internet sitesinde yer alan bilgileri çalmaya, silmeye, değiştirmeye veya sitenin işleyişini kısmen veya tamamen engelleyecek işlemler yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


1.6. KULLANICI, internet sitesinde yer alan herhangi bir güvenlik açığından faydalanarak haksız bir menfaat sağlayamaz, kampanya veya satış koşullarıyla ilgili TED tarafından belirlenen koşulları sağlamadığı halde bunlardan yararlanamaz, kampanya ve satış sistemi ile internet sitesinin işleyiş ve içeriğini kötüye kullanamaz. İşbu davranışlarda bulunulması halinde, TED’in her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklı olup, KULLANICI bahsi geçen haksız fiiller nedeniyle TED’in ve üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları tazminle yükümlüdür. 


1.7. TED’e ait işbu internet sitesine girilmesi, sitenin veya sitede yer alan verilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da herhangi bir nedenle doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan TED sorumlu tutulamaz.


1.8. TED’e herhangi bir kusur atfedilemeyecek nedenlerle işbu internet sitesinde yapılan işlemin kesintiye uğraması, sistemsel hata, ihmal veya kesinti olması halinde TED’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


1.9. İşbu internet sitesinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait link, reklam ve başvuru formları yayınlanabilir. İlgili link, reklam ve başvuru formları aracılığıyla TED’in bağlantı sağladığı mecralarda KULLANICI tarafından yapılan işlemlerin güvenliğinden TED’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


1.10. TED tarafından KULLANICI’lara kişiye özel kupon veya promosyon kodu, indirim ile hediye sağlanması halinde, işbu menfaatler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle yapılacak satışa konu edilemez, takas edilemez, paylaşılamaz veya devredilemez.


1.11. Kamuya açık veya ortak kullanılan bir cihaz aracılığıya internet sitesine giriş yapılması durumunda, çıkış işlemlerinin yapılmaması veya cihazda bulunan zararlı yazılımlar nedeniyle KULLANICI’nın doğrudan veya dolaylı bir zarar uğraması durumunda, TED’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


1.12. KULLANICI, tersine mühendislik yöntemini kullanmayacağını, herhangi bir yöntem kullanarak işbu internet sitesinin arayüzüne ve kaynak kodlarına erişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, site yönetiminin, işbu davranışlarda bulunan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklı olup, TED’in ve üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumludur.


1.13. KULLANICI, işbu internet sitesinde yer alan kod ve yazılım da dahil olmak üzere hiçbir içerik, veri veya materyali, izinsiz ve kaynak göstermeden değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, iletemez, sunamaz, dağıtamaz ve hiçbir suretle amacına aykırı olarak kullanamaz. Aksi takdirde, TED’in, işbu davranışlarda bulunan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklı olup, TED’in ve üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumludur.


MADDE 2 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


2.1. TED’e ait işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi, görsel ve işitsel kayıtlar ile içerikle ilgili Sınai Mülkiyet Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü hak TED’e aittir. 


2.2. İşbu internet sitesinde yer alan bilgi ve veriler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, KULLANICI, TED ve üçüncü kişilerin uğradıkları doğrudan veya dolaylı zararları tazminle yükümlüdür.


MADDE 3 - MÜCBİR SEBEP 


TED, mücbir sebeplerin varlığı halinde işbu kullanım koşullarında yer alan hüküm ve koşulları geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu tutulamaz. Bu halde, tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacak ve TED’e temerrüt atfedilemeyecektir.


MADDE 4 - TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ


TED, işbu internet sitesinde ilan edilen fiyatlar ve sunulan mal, ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. İlan edilen fiyatlarda süre belirtilmesi halinde, ilanda yer alan fiyatlar TED tarafından belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


MADDE 5 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


TED ile internet sitesi ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve müşterilerimiz arasında çıkacak uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır ve işbu uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 6 - TEBLİGAT ADRESİ


6.1. İnternet sitemizde gezinti yapmak için e-posta adresinizi belirtme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, işbu internet sitesine üye olurken veya herhangi bir nedenle belirtmiş olduğunuz e-posta adresiniz, tarafınıza yapılabilecek her türlü bildirim için yasal tebligat adresiniz sayılır.


6.2. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizde değişiklik olması halinde, işbu değişiklikleri 5 gün içerisinde tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. Aksi halde, üyelik formunda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize yapılacak bildirimlerin geçerli olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.


MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ


İşbu metinde yer alan hüküm ve koşullardan biri tamamen veya kısmen geçersiz hale gelirse, metinde yer alan diğer hüküm ve koşullar geçerli olmaya devam eder.


MADDE 8 - YÜRÜRLÜK VE SAİR HÜKÜMLER


8.1. İşbu kullanım hüküm ve koşulları, internet sitemizde yayını tarihinde yürürlüğe girer.


8.2. İnternet sitemizi kullanmakla işbu kullanım koşullarında yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.


8.3. TED, fiili ve yasal gereklilikler halinde dilediği zaman işbu hüküm ve koşullarda, sunulan hizmet, ürün ve bilgilerde, önceden bir ihtara gerek kalmaksızın değişiklik ve güncelleme yapabilir. Yapılan değişiklik ve güncellemeler, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


8.4. Değişiklikleri takip etme yükümlülüğü internet sitesi ziyaretçilerimize, üyelerimize ve müşterilerimize ait olup, ilan edilerek yürürlüğe giren değişikliklerle ilgili TED’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


8.5. İşbu kullanım koşullarında yer almamakla birlikte haksız fiil başta olmak üzere internet sitesi üzerinde yapılan hukuka aykırı diğer tüm işlemlerle ilgili TED’in her türlü dava, şikayet ve talep hakkı saklıdır. 


KULÜP SPONSORLARI


A Erkek Basketbol Sponsorları


A Kadın Voleybol Sponsorları


Basketbol Gençler Takımı (Erkek) Sponsorları


expand_less