Yatılı Yaz Kampı Ön Kayıt

Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Geçerli bir eposta adresi giriniz.

*Spor okullarının program değişikliği , iptal ve diğer bilgilendirmeler için bu cep numarası ve mail adresi kullanılacaktır!

Bu alanı boş bırakmayınız.
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği üyesi veya TED Vakfı personeli değilseniz bu alanı boş bırakınız.

SAĞLIK BEYANI


Oğlum/Kızım ...’ın sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığını beyan ederim.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü spor okuluna katılmasında bir sakınca yoktur.


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR


 1. 18 yaşın altındaki sporculara tesise gelirken bir ebeveyn/veli eşlik etmelidir. 
 2. Spor okulu iadesi : Öğrencinin herhangi bir sebeple spor okuluna devam etmemesi durumunda ödenmiş olan toplam ücretten %25 genel gider kesintisi yapılır.Kalan tutar ödenmiş olan ders saatine bölünür ve kullanılan ders ile çarpılır.Çıkan tutar %25 kesinti yapıldıktan sonra çıkan ücretten çıkarılır.Kalan bakiye Velinin vereceği hesap numarasına 45 gün içinde aktarılır.
 3. Kayıt dondurma : Öğrencinin herhangi bir sebeple spor okuluna devam etmemesi durumunda ödenmiş olan toplam ücretten kullanılan haftalar çıkarılır.Kalan bakiye gelecek seneye aktarılır.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince işbu spor okulları kayıt formunda yer alan, tarafıma ve velisi bulunduğum ... ’a ait her türlü kişisel verinin, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve şartlarına ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni”ne uygun olarak TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü İktisadi İşletmesi (“TED”) tarafından, 


 1. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Dernek Tüzüğü ile belirlenen amaçlar ve yasal gereklilikler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 2. Spor okulu kayıt işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 
 3. Antrenman ve maç organizasyonlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi ile bu süreçlere ilişkin stratejik planlamaların yapılması,
 4. Gerektiğinde antrenman, maç ve organizasyonlar ile velisi bulunduğum ... ’ın sağlık durumu hakkında tarafımla iletişime geçilebilmesi,
 5. Velisi bulunduğum ... ’ın spor yapmasına engel herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığının tespiti,
 6. Spor okulu öğrencilerine kişisel ve sportif anlamda destekte bulunmak amacıyla rehberlik süreçlerinin yürütülmesi, 
 7. Antrenörlerin hazırlayacağı öğrenci bazlı spor ve antrenman programlarının oluşturulması, 
 8. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Kulüp tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin temini ve veri kayıplarının önlenebilmesi,


amaçlarıyla, kaydedilmesi, depolanması, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni gereklilikler halinde Kulüp’ün birlikte çalıştığı veya kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kulüp’ün bağlı olduğu TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor Tesisleri İktisadi İşletmesi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği İktisadi İşletmesi, TED Ankara Koleji Vakfı, Türk Eğitim Derneği ile sponsorları, bağışçıları, iş ortakları veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve şirketlere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde aktarılmasına, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni” doğrultusunda konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
Bu alanı boş bırakmayınız.
expand_less