TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ YATILI YAZ KAMPI ÖN KAYIT BİLGİ FORMU

*Spor okullarının program değişikliği , iptal ve diğer bilgilendirmeler için bu cep numarası ve mail adresi kullanılacaktır!

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ ÜYESİYİM
TED ANKARA KOLEJİ VAKFI PERSONELİYİM

SAĞLIK BEYANI

Oğlum/Kızım ...’ın sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığını beyan ederim.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü spor okuluna katılmasında bir sakınca yoktur.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 1. 18 yaşın altındaki sporculara tesise gelirken bir ebeveyn/veli eşlik etmelidir. 

 2.   Sporcular antrenman seansları öncesinde ve sonrasında tesiste bulundukları süre boyunca tıbbi maske kullanmalıdır.

 3.           /            /            tarihinden önceki son 14 gün içinde kendisi veya hane halkından biri şehir dışına herhangi bir seyahat gerçekleştirmemiş olmalıdır.

 4.         /            /            tarihinden önceki son 14 gün içinde kendisi veya hane halkından biri Covid-19 semptomları göstermemiş ya da bu semptomları gösteren biriyle temas etmemiş olmalıdır. 

 5. Hiçbir sporcu veya bulaş çevresi Covid-19 semptomları taşımamalı (sürekli yüksek ateş, öksürük, halsizlik vb…) ve kişisel karantina döneminde olmamalıdır.

 6. Tesislere kişisel araçlar ile erişim sağlanmalıdır.

 7. Antrenmanlara belirlenen saatlerde gelinmeli belirlenen saat aralığında tesisten ayırılmalıdır.

 8. Antrenman için tesislere sadece sporcular kabul edilecektir. Veliler sporcularını sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile tesis yönetimi tarafından belirlenen açık alanlarda bekleyebilecektir. Tesisler hiçbir sebeple veli kullanımına açılmayacaktır.

 9. Antrenman bitiminde belirlenen süre içerisinde sporcular tesisi terk etmek zorundadır. Ayrıca sporcular tüm kişisel ve antrenman eşyalarını yanlarına almak zorundadır.

 10. Sporcular antrenman esnasında da sosyal mesafeye önem verecek, antrenörün yönlendirmesine dikkat edecektir. 

 11. Sporcular her zaman sosyal mesafeye dikkat etmeli ve kaynaşma / bir araya gelme arzusuna direnmeli, tokalaşma veya sarılmalardan kaçınmalıdır.

 12. Sporcuların her biri antrenman çantalarını ve kişisel çantalarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak grup antrenörünün belirlediği noktalara koyacaklardır.

 13. Tuvaletler belirli sayıda açık olacak şekilde ve kontrollü olarak (Tuvalet önünde sıra oluşamaz, kullanımdan sonra belirli bir süre geçmesi beklenecek vb…) kullanılabileceği için sporcuların antrenmana gelmeden önce evde tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmektedir.

 14. Ortak kullanımdaki su sebilleri salgın riski geçinceye kadar kullanılmayacaktır. Sporcular su ihtiyaçlarını kişisel su kaplarını kullanarak sağlayacaklardır.

 15. Havlular, yiyecek, içecek ve diğer kişisel malzemeler sporcular arasında değiştirilmemelidir.

 16. Sporcular yanlarında küçük bir şişe el dezenfektanı ve kişisel hijyen malzemelerini getirmeli, antrenman esnasında bunları kullanmalıdır. Bu, virüsün yayılmasını önlemek için önemli bir tedbirdir.

 17. Eğitim dönemi içerisinde ödenen ücret, öğrencinin spor okuluna devam etmemesi durumunda ödenmiş olan toplam tutardan %10 kesinti yapılarak ve öğrencinin kullandığı haftalar hesaplanarak velinin vereceği hesap numarasına 45 gün sonra aktarılır.

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ PANDEMİ SALON KURALLARI

Antrenmanlar sırasında dikkat edilecek hususlar için kullanılacak yönergeler;

 1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları Okula Geri Dönüş Rehberi Salon Yönergesi

 2. COVID 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu (14 Ağustos 2020).

 3. İlgili Federasyonların Tesislerin Yeniden Açılması Ve Planlamaları Rehberi

 1. Sporcuların tesise girişten antrenman başlangıcına kadar ve antrenman bitiminden hemen sonra tıbbi maske kullanımı zorunludur.

 2. Spor salonlarında soyunma odaları ve duşlar kullanılmayacaktır.

 3. Antrenman sonunda sporcular diğer antrenmanların ve temizlik sürecinin aksamaması için kullanmış olduğu antrenman malzemelerini ayrıştırarak vakit kaybetmeden salonlardan ayrılmalıdır.

 4. Sporcular salonlara giriş çıkış yaparken bir önceki ya da sonraki grup ile karşılaşılmayacak, bir önceki grup spor salonundan çıkmadan ders alanına giriş yapmayacaktır.

 5. Maske ve eldiven atıkları salon girişlerinde yer alan özel çöp kovalarına atılacaktır.

 6. Antrenmanlarda kullanılacak ayakkabılar salon girişlerinde değiştirilecektir.

 7. Sporcular antrenmanlarda yanlarında mutlaka ekstra maske bulunduracaktır.

 8. Antrenman yapılacak bina ve alanlara veli girişi kabul edilmeyecek olup antrenman için bina ve salonlara sadece sporcular kabul edilecektir.

 9. Antrenmana katılan sporcuların son 14 gün içinde kendisi veya hane halkından biri Covid-19 semptomları göstermemiş ya da bu semptomları gösteren biriyle temas etmemiş olması gerekmektedir.

 10. Sporcular  her zaman sosyal mesafeye dikkat etmeli ve kaynaşma / bir araya gelme arzusuna direnmeli, tokalaşma veya sarılmalardan kaçınmalıdır.

 11. Ortak kullanımdaki su sebilleri ve bardaklar salgın riski geçinceye kadar kullanılmayacaktır. Sporcular su ihtiyaçlarını kişisel su kaplarını kullanarak sağlayacaklardır.

 12. Sporculara ait süresiz HES KOD’ ları ilgili idareci ve antrenörlere bildirilmelidir.

 13. Hiçbir sporcu veya bulaş çevresi Covid-19 semptomları taşımamalı (sürekli yüksek ateş, öksürük, halsizlik vb…) ve kişisel karantina döneminde olmamalıdır.

 14. Sporcular antrenmanlara belirlenen saatlerde gelmeli belirlenen saat aralığında tesisten ayrılmalıdır.

 15. Tuvaletler belirli sayıda açık olacak şekilde ve kontrollü olarak (Tuvalet önünde sıra oluşamaz, kullanımdan sonra belirli bir süre geçmesi beklenecek vb…) kullanılabileceği için sporcuların antrenmana gelmeden önce evde tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmektedir.

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’ NA

T.C Resim Makamları tarafından 01 Haziran 2020 olarak açıklanan normalleşme sürecinde; COVİD-19 hakkında yazılı, sözel ve internet üzerinden dokümanlarla bilgilendirildim. Ayrıca normalleşme süreci içerisinde ilgili resmi makamların güncel bilgilendirmelerini takip edeceğim. Korona virüs hastalığı ile ilgili temel bilgileri, virüsün bulaşma yollarını, virüsten korunmak için uygulanması gereken önlemleri ve virüsün sağlıkla ilgili taşıdığı hayati riskleri öğrendim.Antrenmanlar için tesise gelişte, antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında tesiste, tesisten eve dönüşte hastalığın bulaşma riskini en az indirmek, kendi ve toplum sağlığımızı korumak için uymam gereken önlem ve kuralları öğrendim. Bu kurallara uyacağımı ve alınması gereken önlemleri eksiksiz uygulayacağımı, aksi durumda karşılaşacağım sağlık riskine ek olarak, cezai ve hukuksal yaptırımların da bilincinde olduğumu beyan ederim.COVİD-19 dâhil herhangi bir sağlık sorunum veya her hangi bir şikâyetim bulunmamaktadır, temasım olan kişiler arasında COVİD-19 hastası bulunmamaktadır. Bu durumda herhangi bir değişiklik olması veya yakın çevremde bir hastalık sürecinin ortaya çıkması durumunda antrenman tesislerine gelmeden ve virüs bulaşmasına yol açabilecek herhangi bir temas oluşturmadan, ilgilileri en kısa sürede bilgilendireceğimi, aksi durumda karşılaşabileceğim sağlık riskine ek olarak, cezai ve hukuki sürecin de bilincinde olduğumu beyan ederim.Tüm ortak sosyal kullanım alanlarının kullanımında olduğu gibi antrenman yapılan tesiste de, alınan tüm önlemlere karşın, COVİD-19 virüsünün bulaşma riskinin artabileceğinin bilincinde olarak, antrenmanlara katılımın zorunlu olmadığını bilerek kendi istek ve irademle katıldığımı, katılımıma ilişkin ortaya çıkabilecek tüm olumsuz süreçlerle ilgili sorumluluğun tümüyle bana ait olduğunu beyan ederim.Antrenmanlar için ilgili tüm spor tesislerini ve antrenman alanlarını kullandığım süreçte tesis kuralları, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları ve  T.C. Resmi Makamlarının yayınladığı genelge ve kullanım kurallarını, sağlık kontrollerini (vücut ısısı vb önlemler), uyarı ve kısıtlamaları, Kulübün kişiler ve tesis için uygulayacağı tedbirleri peşinen kabul ettiğimin yanı sıra, tesisi kullanırken gerekli sağlık ve sosyal mesafe gibi pandemi kurallarını şahsen de uygulayacağımı, tüm bu beyan, kabul ve taahhütlerimin velisi olduğum sporcu adına da geçerli olduğunu ve kulübü geçmişte ve ileri tarihte sorumlu tutmayacağımı gayrıkabilirücu kabul ve beyan ederim.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince işbu spor okulları kayıt formunda yer alan,  tarafıma ve velisi bulunduğum ... ’a ait her türlü kişisel verinin, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve şartlarına ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni”ne uygun olarak TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü İktisadi İşletmesi (“TED”) tarafından,  

 1. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Dernek Tüzüğü ile belirlenen amaçlar ve yasal gereklilikler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

 2. Spor okulu kayıt işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 

 3. Antrenman ve maç organizasyonlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi ile bu süreçlere ilişkin stratejik planlamaların yapılması,

 4. Gerektiğinde antrenman, maç ve organizasyonlar ile velisi bulunduğum ... ’ın sağlık durumu hakkında tarafımla iletişime geçilebilmesi,

 5. Velisi bulunduğum ... ’ın spor yapmasına engel herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığının tespiti,

 6. Spor okulu öğrencilerine kişisel ve sportif anlamda destekte bulunmak amacıyla rehberlik süreçlerinin yürütülmesi, 

 7. Antrenörlerin hazırlayacağı öğrenci bazlı spor ve antrenman programlarının oluşturulması, 

 8. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 9. Kulüp tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin temini ve veri kayıplarının önlenebilmesi,

amaçlarıyla, kaydedilmesi, depolanması, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni gereklilikler halinde Kulüp’ün birlikte çalıştığı veya kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kulüp’ün bağlı olduğu TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor Tesisleri İktisadi İşletmesi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği İktisadi İşletmesi, TED Ankara Koleji Vakfı, Türk Eğitim Derneği ile sponsorları, bağışçıları, iş ortakları veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve şirketlere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde aktarılmasına,  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni” doğrultusunda konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

GÖNDER